Bouppteckning i Umeå

 

Bouppteckningen är ett viktigt dokument som ska ligga till grund för arvsskiftet. När en person avlider ska bouppteckning upprättas. Av bouppteckningen ska det framgå vilka som är dödsbodelägare, testamentstagare och efterarvingar. Dessa ska kallas till bouppteckningsförrättningen.

 

I bouppteckningen ska sedan både den avlidnes och eventuell makes/sambos tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Om dödsboet har små tillgångar kan det vara en dödsboanmälan som skall lämnas in till kommunen istället för att en bouppteckning skall upprättas.

 

Sedan en person har avlidit måste även någon ta hand om den avlidnes tillgångar och sköta betalningar samt ta hand om avveckling av boet.

 

Vi kan hjälpa er med alla dessa tjänster, kontakta oss för mer information.