Fasta priser - Din trygghet

 

Vid ett dödsfall och efterföljande begravning är vissa åtaganden och arbetsinsatser ofrånkomliga.

 
För att förenkla för er anhöriga har vi specificerat och sammanfört kostnaderna för dessa till olika begravningsalternativ.

 

I våra begravningsalternativ ingår:

 • Kista väljs från prislista
 • Mottagning av beställning
 • Kistläggning
 • Svepning
 • Erfoderliga kontakter med myndigheter
 • Beställning av kremerings- och gravsättningsintyg
 • Bokning av förättningslokal (kyrka etc)
 • Bokning av minnesstundslokal
 • Framtagande av dödsannons
 • Överenskommelse med präst eller annan officiant
 • Representation vid begravning
 • Fotografering vid begravningen
 • Byråns arvode/ 8 timmar
 • Mervärdesskatt

Vi har även andra alternativ t.ex när ingen begravningsakt skall äga rum.

 

Aktuell pristlista
Aktuell prislista kan du ladda ned som en PDF-fil här.

 

Kontakta oss för mer information