Våra tjänster

Alen Begravningsbyrå tar hand om allt i samband med ett dödsfall. Förutom de åtaganden som ingår i våra begravningsalternativ utför vi till fasta priser de övriga tjänster som ni önskar, exempelvis:

Blommor
Minnesstund
Minnesvård/Gravsten och kompletteringar av befintliga gravstenar

Bouppteckning
Bouppteckningen är ett viktigt dokument som ska ligga till grund för arvsskiftet. När en person avlider ska bouppteckning upprättas. Av bouppteckningen ska det framgå vilka som är dödsbodelägare, testamentstagare och efterarvingar. Dessa ska kallas till bouppteckningsförrättningen.

I bouppteckningen ska sedan både den avlidnes och eventuell makes/sambos tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Om dödsboet har små tillgångar kan det vara en dödsboanmälan som skall lämnas in till kommunen istället för att en bouppteckning skall upprättas.

Sedan en person har avlidit måste även någon ta hand om den avlidnes tillgångar och sköta betalningar samt ta hand om avveckling av boet.

Vi kan hjälpa er med alla dessa tjänster, kontakta oss för mer information.

Arvskifte och förvaltning av dödsbo
Avveckling, tömning av dödsbon
Gåvoförmedling

Transporter
Vi utför bår- och kisttransporter från alla boendeformer dygnet runt. Dessa utförs i för ändamålet diskreta fordon. Vi ombesörjer transporter till andra orter inom Sverige. Vi kan även ordna kist- och urntransporter till andra länder.

Gravstenar
Vi samarbetar med Forsmans Sten & Gravyr AB i Burträsk när det gäller komplettering av befintlig gravsten eller inköp av en ny sten. Forsmans Sten & Gravyr har gravstenar i alla prissegment. De arbetar uteslutande med granit från Norden.

Vi hjälper er från förslag till färdig sten.

Prislista över våra tjänster & vårt sortiment